Personeelswetswijzigingen in 2017

Een nieuw jaar kent altijd weer nieuwe regels voor werkgevers en werknemers. Ook in 2017 is dit het geval. Bent u op de hoogte van de belangrijkste veranderingen die per 1 januari zijn geïntroduceerd?

In vergelijking met vorige jaren is de impact van de wijzigingen in de wet- en regelgeving beperkt. De Tweede Kamerverkiezing, die in maart plaatsvindt, is hierbij van invloed. Na de verkiezingen kunnen organisaties grotere wetswijzigingen verwachten. Toch vereisen ook de nieuwe regels per 1 januari 2017 de aandacht van werkgevers.

Welke maatregelen gelden sinds de jaarwisseling?

  • Een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon. Slechts voor een aantal specifieke betalingen mag een werkgever van het verbod afwijken.
  • De introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het minimumloon verdienen.
  • Werkgevers betalen in 2017 één gecombineerde WGA-premie, omdat de WGA-vast en WGA-flex zijn samengevoegd. Voor eigenrisicodragers voor de WGA is het één en ander veranderd.
  • De Participatiewet is aangepast. De hele doelgroep van de wet valt nu onder de no-riskpolis.
  • Het aantal bijtellingspercentages is teruggebracht naar twee: 22% of 4%.
  • De maximale transitievergoeding bedraagt in 2017 € 77.000.
  • De AOW-gerechtigde leeftijd is nu 65 jaar en negen maanden (en zal verder gaan stijgen).
  • Het wettelijk minimumloon voor een fulltimer is gestegen naar € 1.551,60 per maand.

Wat gaat er dit jaar nog meer veranderen?

Verderop in het jaar volgen nog meer maatregelen. Zo wordt de Arbowet gewijzigd en gaan er voor het wettelijk minimum(jeugd)loon nieuwe regels gelden. Oorspronkelijk zou ook de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) dit jaar volwaardig van kracht worden, maar de implementatiefase van deze wet is verlengd tot in ieder geval 2018.