De fiscus gaat nauwer letten op de ‘superrijken’

Bent u ook benieuwd naar het leven van mensen die onvoorstelbaar veel geld hebben? Dan is het boek ‘De gouden rugzak’, geschreven door Raimund Kamp, Ad Kil en Marijke Kuijpers een aanrader.

Het boek is geschreven naar aanleiding van een grootschalig kwalitatief onderzoek over vermogensoverdracht in Nederland. In diepte-interviews onthullen vermogende erfgenamen hoe zij hun leven ervaren. Het totaalbeeld dat het boek schetst, is dat er steeds meer vermogende families verdwijnen omdat het door de eerste generatie opgebouwde vermogen door de twee volgende generaties wordt verbrast.

Als u het boek en het onderwerp interessant vindt, dan bent u niet de enige. De leden van het onlangs in het leven geroepen Zeer Vermogende Particulieren (ZVP) team van de Belastingdienst lezen fanatiek mee. Dit team is opgericht naar aanleiding van (onder meer) het rapport “Engaging with high net worth individuals (HNWI) on tax compliance”, van de intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In dit rapport adviseert de OESO aan de lidstaten om de fiscale zaken van ZVP’ers serieuzer te nemen, onder andere door een apart fiscaal behandelteam voor deze doelgroep te creëren. De OESO vindt deze speciale behandeling gerechtvaardigd vanwege het grote aantal entiteiten dat ZVP’ers controleren, de mogelijkheden die zij hebben om aan agressieve tax planning te doen en hun impact op de integriteit van het hele belastingsysteem.

De vermogensgrens om tot deze groep te behoren, is € 25 miljoen. In Nederland hebben we het dan over zo’n 2.200 huishoudens, met in totaal minimaal € 55 miljard aan vermogen. Dit staat gelijk aan het totale vermogen van zo’n 3 miljoen gemiddelde huishoudens, bijna de helft van alle huishoudens in Nederland. Niet zo’n gek idee dus om dat ZVP team op te richten. Het is een stuk makkelijker om 2.200 huishoudens in de gaten te houden dan half Nederland (waar ook nog eens niets te halen valt).

De superrijken populatie heeft het niet makkelijk met al die erfgenamen die het familievermogen erdoorheen jagen. Een schrale troost als het familievermogen snel zakt: de aandacht van de fiscus doet dat dan ook.

Bron: Actuele artikelen