Aanpassing Besluit Levering en verhuur van onroerende zaken

Het Besluit Levering en verhuur van onroerende zaken is aangepast per 30 september 2013.

Enkele aanpassingen per 30 september 2013:

  • De gevolgen van het Don Bosco-arrest en het Woningstichting Maasdriel-arrest zijn verwerkt. Een van de gevolgen is een goedkeuring dat de juridische levering van grond en de bouw van een nieuwbouwwoning op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst tot 1 januari 2016 als afzonderlijke prestaties kunnen worden behandeld. Deze goedkeuring geldt onder voorwaarden.
  • De goedkeuring voor het niet toepassen van de veilingregeling bij onroerende zaken geldt nu ook voor ondernemers die onroerende zaken laten veilen.
  • De goedkeuring voor de verlaging van de 90%-norm naar 70% voor belaste levering en verhuur op verzoek, geldt nu ook voor postvervoersbedrijven en openbare radio- en televisieorganisaties.
  • De gevolgen voor de btw van het ter beschikking stellen van een multifunctionele ruimte worden uitgebreider uitgelegd.
  • Er wordt duidelijker uitgelegd wanneer niet langer sprake is van verhuur bij het ter beschikking stellen van een onroerende zaak.
  • De goedkeuring dat de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte belast is, zonder dat de verhuurder en huurder hoeven te opteren geldt alleen nog als de ruimte voor maximaal 1 maand wordt gehuurd.
  • Als een woonboot langdurig op een ligplaats ligt, is de verhuur van die ligplaats vrijgesteld.
  • Er wordt duidelijker uitgelegd wanneer er sprake is van een afzonderlijke prestatie bij het in rekening brengen van servicekosten.

Meer informatie

Meer informatie leest u in het Besluit van 30 september 2013 nr. BLKB2013 1686M.