Spaarrekening eigen woning

Dat heet dan een spaarrekening eigen woning. U moet gedurende tenminste 15 jaar (of tot eerder overlijden) jaarlijks een bedrag inleggen op een geblokkeerde spaarrekening, waarvan de hoogste jaarlijkse inleg niet meer dan 10 keer zo hoog is als de laagste jaarlijkse inleg. U moet in het bezit zijn van een eigen woning in fiscale zin en u moet met het bedrag op de rekening de schuld op de eigen woning aflossen. Als deze aflossing na 15 jaar plaatsvindt, is het rendement op de spaarrekening (dat ook geblokkeerd moet worden/blijven) vrijgesteld als de aflossing van de eigenwoningschuld met het tegoed op de spaarrekening niet hoger is dan €32.900. Bij 20 jaar inleg is dat bedrag €145.000.

De overeenkomsten met een kapitaalverzekering eigen woning zijn beslist aanwezig, maar er zijn toch ook verschillen waar u terdege rekening mee moet houden. Een van de belangrijkste is het verschil bij overlijden. Bij een kapitaalverzekering eigen woning is er altijd een uitkering bij overlijden verzekerd. Een dergelijke verzekering luidt meestal: een uitkering van €… bij in leven zijn op de einddatum (vaak na 30 jaar) of bij eerder overlijden voor die datum. Op deze wijze kan de eigenwoningschuld worden afgelost bij voortijdig overlijden, vaak een geruststellende gedachte. Maar een spaarrekening eigen woning is gewoon een spaarrekening. Bij overlijden van de rekeninghouder staat er een bepaald bedrag op de rekening en daarmee kan – bij voortijdig overlijden - niet de hele eigenwoningschuld worden afgelost. Wilt u dat toch, dan zult u een aparte overlijdensrisicoverzekering moeten afsluiten om het gat tussen het saldo op de rekening en de eigenwoningschuld te dichten. Omdat het saldo van de rekening jaarlijks stijgt, kan de overlijdensuitkering jaarlijks dalen.

Bij overlijden valt de spaarrekening in de erfenis. Vererft de spaarrekening naar de achtergebleven partner, dan kan deze de rekening voortzetten als een spaarrekening eigen woning. Als er andere erfgenamen zijn, dan zal dat meestal niet kunnen omdat de woning niet hun eigen woning is. Zij zullen de regeling beëindigen en het bedrag laten deblokkeren. Als met het gedeblokkeerde bedrag de eigenwoningschuld van de erflater wordt afgelost, kan gebruik worden gemaakt van zijn vrijstelling. Als de eigenwoningschuld niet wordt afgelost, dan is het rendement op het gedeblokkeerde bedrag bij de erflater belast.

Het laatste woord over deze regeling is nog niet gezegd. Het is weer gecompliceerd en in de praktijk zullen er veel vragen rijzen.

 
Minimumloon bij vakantiewerk door scholieren
De zomervakantie komt er weer aan. Dit betekent mogelijk ook dat er vakantiewerkers aan de slag gaan in uw onderneming. De overheid heeft hierover onlangs een brochure gepubliceerd
 
Per 1 juli 2013 stijgt het wettelijk minimumloon
Iedere werknemer tot 65 jaar heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon
 
Verlies uit aanmerkelijk belang
Jan heeft in 2005 een bv opgericht met een kapitaal van € 18.000
 
Erfbelasting betalen, Aan u de keuze
Voor gezinnen met kinderen valt er nogal wat te kiezen als het gaat om het betalen van erfbelasting.
 
Meld u aan voor de nieuwsbrief
 
2008 PNR administraties
Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden | Privacybeleid
Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.   Lid van de verening van Nederlandse salarisadministrateurs