Gemeenten willen enkele euro’s belasting meer van burger

Grote gemeenten verhogen de gemeentelijke belastingen dit jaar, maar de stijging is beperkt. Dat zegt onderzoekscentrum Coelo van de... Lees meer >

Grote gemeenten verhogen de gemeentelijke belastingen dit jaar, maar de stijging is beperkt. Dat zegt onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen, dat de tarieven van 38 gemeenten onderzocht.

Gemeenten hebben drie voorname inkomstenbronnen: de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Alle drie de belastingen stijgen, maar de gemiddelde stijging is lager dan de inflatie.

Voor ozb zijn burgers gemiddeld 238 euro kwijt, 1,1 procent meer dan vorig jaar. De rekening voor de afvalstoffenheffing komt neer op gemiddeld 274 euro (+0,2 procent) en de rioolheffing komt uit op 55 euro voor huurders (+1,1 procent) en 164 euro (+0,7 procent) voor huiseigenaren.

Alles bij elkaar komt het erop neer dat huiseigenaren gemiddeld 677 euro gaan betalen, 4 euro meer dan in 2017. Huurders betalen 329 euro, 1 euro meer dan vorig jaar.

Volgens de onderzoekers zijn de gemeentelijke lasten de afgelopen jaren veel minder gestegen dan de inflatie. In de afgelopen negen jaar was de stijging 7 keer lager dan de inflatie. Vorig jaar daalden de gemeentelijke lasten voor het eerst sinds 2002.

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2018 is de afkoopkorting 25%

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om het... Lees meer >

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Doet u dat dit jaar, dan krijgt u een afkoopkorting van 25%.

Afkopen kan nog in 2018 en 2019. De fiscale balanswaarde van het pensioen is op het moment van afkoop belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. U krijgt daarop wel een afkoopkorting. Als u afkoopt vóór 1 januari 2019, is de afkoopkorting 25%. En koopt u af in 2019, dan is de korting 19,5%.

Hoe werkt de afkoopkorting?

U berekent de afkoopkorting over de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Maar als de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015 lager is, berekent u de afkoopkorting over dat lagere bedrag. Of, bij een gebroken boekjaar, over de lagere balanswaarde op de datum waarop dat boekjaar in 2015 eindigde.

Het kortingsbedrag trekt u af van de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Over de uitkomst berekent u de loonbelasting/premie volksverzekeringen. U betaalt dus over een lager bedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen.

1,6 miljard euro aan belastingvoordeel voor afbetaald huis verrekend

Huisbezitters die hun woning bijna of helemaal afbetaald hebben, kregen in 2016 bij elkaar voor 1,6 miljard euro aan... Lees meer >

Huisbezitters die hun woning bijna of helemaal afbetaald hebben, kregen in 2016 bij elkaar voor 1,6 miljard euro aan belastingvrijstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het gaat om een flinke groep mensen die hiervan profiteerde. Ruim een vijfde van alle huishoudens maakte gebruik van de zogenoemde vrijstelling van het eigenwoningforfait. Dat bespaarde ze gemiddeld 1470 euro per huishouden.

68-plussers

Maar niet iedereen in Nederland plukt in gelijke mate de vruchten. Vooral voor de ouderen en rijkeren pakt de regeling voordelig uit.

In de helft van de huishoudens die van de vrijstelling gebruikmaakten was de hoofdkostwinnaar 68 jaar of ouder. Dat is logisch, omdat oudere woningeigenaren over het algemeen langer de tijd hebben gehad om hun hypotheek af te betalen, en dan ook eerder in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Ook het inkomen en het gemiddelde vermogen van de betreffende huishoudens lag een stuk hoger, op ruim 93.000 euro (daarbij is de waarde van het eigen huis niet meegerekend).

Wet op de schop

Er is de afgelopen tijd veel discussie geweest over de vrijstelling van het eigenwoningforfait, ook bekend als de wet-Hillen. Het nieuwe kabinet heeft besloten de vrijstelling verspreid over dertig jaar af te bouwen.

Voorstanders van de vrijstelling vinden dat ze daardoor straks beboet worden als ze hun hypotheek afbetalen, terwijl de politiek er juist al jaren op aandringt dat mensen hun schulden aflossen. Maar volgens premier Rutte moet het belastingvoordeel uiteindelijk verdwijnen, omdat de maatregel onbetaalbaar wordt.

‘Lage inkomens betalen relatief meer energiebelasting’

Door de klimaatmaatregelen van het nieuwe kabinet stijgt de energierekening voor lagere inkomens relatief veel harder dan voor hogere... Lees meer >

Door de klimaatmaatregelen van het nieuwe kabinet stijgt de energierekening voor lagere inkomens relatief veel harder dan voor hogere inkomens. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek in opdracht van Milieudefensie.

Het kabinet Rutte-3 wil de uitstoot van CO2 duurder maken en gaat daarom de energiebelasting op gas verhogen. Aan energiebelasting zijn de laagste inkomens (max. 17.646 bruto) straks in 2021 6,2 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt, 2,2 procentpunt meer dan nu.

Bij huishoudens die meer verdienen, gaat dat percentage veel minder omhoog. Huishoudens die tussen de 71.000 en 89.000 euro verdienen zijn dan bijvoorbeeld 1,5 procent van hun besteedbaar inkomen aan energiebelasting kwijt, een stijging van maar 0,4 procentpunt ten opzichte van nu.

Bedrijfsleven goedkoper uit

CE Delft constateert verder dat de klimaatlasten voor bedrijven veel minder hoog zijn dan voor huishoudens. “Huishoudens betalen in 2021 zo’n 180 euro per ton CO2-uitstoot, meer dan alle sectoren uit het bedrijfsleven.” De lichte industrie betaalt minder dan 100 euro per ton CO2, de land- en tuinbouw minder dan 50 euro en de zware industrie en energiesector zelfs minder dan 25 euro.

“Grootverbruikers van energie, met name de industrie, worden ontzien”, aldus het onderzoeksbureau. “Ze hebben momenteel al lage klimaatlasten en gaan nauwelijks meer betalen ten opzichte van hun netto-omzet.”

‘Breed draagvlak nodig’

GroenLinks wil dat het kabinet hier iets aan doet. “Om de energietransitie te laten slagen hebben we een breed draagvlak nodig”, zegt Tweede Kamerlid Tom van der Lee. “Nu komen de lasten vooral terecht bij de burger met een kleine portemonnee of een kleine zaak en de lusten bij de grote bedrijven. Dat moet anders.”

De cijfers hebben betrekking op wat tot nu toe bekend is over de klimaatplannen van het kabinet. Maar het kabinet wil in de loop van dit jaar een groot Klimaat- en Energieakkoord sluiten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Door maatregelen in dat akkoord kan het weer anders uitpakken.

Voor onder meer Milieudefensie en vakbond FNV is de lastenverdeling daarbij een belangrijk punt. “Het wordt voor ons een breekpunt”, zegt Donald Pols van Milieudefensie in de Volkskrant. “Het vorige akkoord ging over petajoules en kilowatturen. In het nieuwe akkoord worden voor ons de arbeidsmarkt en de lastenverdeling heel belangrijk”, zegt Kitty Jong van de FNV in diezelfde krant.

‘Voorbarige conclusie’

De belangenclub van grote industriële energieverbruikers vindt dat het onderzoek van CE Delft te vroeg komt. “Er moet nog een Klimaat- en Energieakkoord gesloten worden”, zegt directeur Hans Grünfeld. “Het is nog helemaal niet duidelijk hoe de doelstelling van 50 procent CO2-reductie in 2030 wordt gerealiseerd, welke kosten daarmee gemoeid zijn en wie dat gaat betalen. Dan lijkt het me voorbarig om te concluderen dat de kosten eenzijdig neerkomen bij huishoudens of degenen met een laag inkomen.”

Volgens Grünfeld zijn er wel vaak grote verschillen tussen huiseigenaren en huurders in wat zij kunnen doen aan hun energiekosten. “Met een eigen woning met plek voor zonnepanelen kun je meer invloed uitoefenen op je kosten dan als huurder in een appartement zonder toegang tot daken. We moeten nadenken over bijvoorbeeld een klimaattoeslag voor lage inkomens die zelf weinig maatregelen kunnen nemen voor energiebesparing.”

Handhaving Wet DBA voor zzp’ers uitgesteld tot 1 januari 2020

Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp’ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te... Lees meer >

Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp’ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekendgemaakt.

Het betekent dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als de overheid achteraf constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een opdracht uitgevoerd door een zelfstandig ondernemer.

Wel wil het kabinet vanaf 1 juli 2018 meer gaan doen om “kwaadwillenden” aan te pakken. Dat zijn gevallen van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen aan wat het kabinet de onderkant van de arbeidsmarkt noemt.

De Belastingdienst grijpt in bij kwaadwillenden als er bewijs is voor:

1. Een (fictieve) dienstbetrekking
2. Duidelijke schijnzelfstandigheid
3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid

Het vorige kabinet besloot de handhaving van de Wet DBA al uit te stellen tot 1 juli 2018. Het huidige kabinet wil op 1 januari 2020 de wet DBA voor zzp’ers vervangen door een “webmodule” voor opdrachtgevers.

In de tussentijd gaat het kabinet overleggen met de ondernemers zelf en met het bedrijfsleven en belangenorganisaties over hoe dit het best geregeld kan worden.

Ook dat nieuwe systeem moet schijnzelfstandigheid tegengaan. “Bovendien wil het kabinet een einde maken aan de situatie dat mensen als zzp’er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen”, zegt minister Koolmees.

Deliveroo

Als voorbeeld in de discussie over schijnzelfstandigheid wordt vaak thuisbezorgbedrijf Deliveroo genoemd. Dat bedrijf besloot afgelopen zomer bezorgers in loondienst te vervangen door zelfstandigen. Die krijgen niet langer per uur, maar per bezorgde maaltijd betaald.

Volgens het bedrijf is dat zowel gunstiger voor de bezorgdienst, als voor de bezorger. Maar critici, onder wie een deel van de bezorgers zelf, noemen het een schijnconstructie. Het bedrijf zou vooral kosten willen besparen doordat het bijvoorbeeld niet meer voor premies hoeft te betalen.

Deliveroo raakte eerder in opspraak toen het besloot alle werknemers via een zzp-contract aan het werk te zetten. Jorick Blijenberg werkte daar als maaltijdbezorger en was vandaag ook aanwezig bij de persconferentie. “Ik ben ontzettend blij dat nu ook het kabinet werk maakt van het handhaven van de wet”, zegt hij.

“Dit is ook een signaal naar veel andere mensen in de platformeconomie, waar bedrijven toch modellen proberen te zoeken hoe ze veel mogelijk kunnen besparen op werkgeverslasten”, zegt Blijenberg. “Het is een duidelijk statement van de overheid.”

Deze zomer is de uitspraak van de rechter in de zaak van bezorger Sytze tegen Deliveroo. Daar kijken ook Koolmees en Snel met spanning naar uit.

‘Te langzaam’

Vakbond FNV heeft goede hoop dat het besluit van vandaag daar iets aan kan veranderen. “Deliveroo wordt uiteraard door de minister niet bij naam genoemd. Maar in de brief staat duidelijk dat ook bij andere kwaadwillenden, die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan, wordt gehandhaafd. Nou, Deliveroo is zo’n bedrijf.”

Ook ZZP-Nederland, een organisatie die opkomt voor de belangen van zelfstandigen, verwelkomt de plannen van het kabinet. Met een kanttekening: “We moeten ook kijken naar de concurrentie tussen bedrijven. Als je bijvoorbeeld niets doet tegen de constructie van Deliveroo, dan moet de rest mee,” zegt voorzitter Maarten Post.

CNV is minder enthousiast. Volgens de vakbond duurt het door het uitstellen van handhaven nu te lang voordat het probleem wordt opgelost. “Echte handhaving op schijnzelfstandigheid is pas te verwachten na 2021, dat is de conclusie van de brief.”

Wat betreft VNO-NCW is dat niet zo’n probleem. “Zolang er geen nieuwe wetgeving is, moet de oude niet worden gehandhaafd.” De werkgeversorganisatie hoopt dat de Belastingdienst “zich terughoudend opstelt”.

Wat ging er aan dit kabinetsbesluit vooraf?

Het vorige kabinet verving de VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) door de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Het doel was om schijnzelfstandigheid beter te kunnen bestrijden en ook opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor de juiste afdracht van premies en belastingen.

Volgens de Wet DBA moeten zzp’ers en hun opdrachtgevers in een overeenkomst vastleggen dat er echt sprake is van een opdrachtgever en een opdrachtnemer, en niet van een ondergeschikte en een baas.

Veel opdrachtgevers haakten af omdat ze bang waren dat de Belastingdienst ze strenger zou controleren, dat hun opdracht niet zou worden goedgekeurd en dat ze boetes en naheffingen zouden krijgen. Bepaalde zzp’ers liepen hierdoor opdrachten mis. Het vorige kabinet besloot de werking van de wet toen uit te stellen.

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen... Lees meer >

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breiden wij wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dat betekent dat er niets verandert voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die niet kwaadwillend zijn.

Handhaving bij kwaadwillenden per 1 juli 2018 uitgebreid

Kwaadwillend bent u volgens onze definitie als u ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’.

Onze handhaving richt zich nu alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Tot 1 juli 2018 blijft dat zo. Maar vanaf 1 juli 2018 handhaven wij in alle gevallen van kwaadwillendheid. Wij moeten dan kunnen bewijzen dat er in zo’n situatie sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Vanaf 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft

Bent u een landbouwer, tuinbouwer, bosbouwer of veehouder? En maakt u tot 1 januari 2018 gebruik van de landbouwregeling?... Lees meer >

Bent u een landbouwer, tuinbouwer, bosbouwer of veehouder? En maakt u tot 1 januari 2018 gebruik van de landbouwregeling? Lees wat de meest voorkomende gevolgen zijn van de afschaffing.

Wat verandert er zoal voor u?

Misschien kunt u gebruikmaken van een overgangsregeling

Dan kunt u btw terugvragen over investeringen die u voor 1 januari 2018 hebt gedaan.

Lees meer over de overgangsregeling

En misschien voldoet u aan de voorwaarden voor de kleineondernemersregeling

In dat geval hoeft u minder btw te betalen. En verwacht u dat u minder dan € 1.345 aan btw hoeft te betalen? Dan kunt u ons vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw.

Eerste Kamer stemt in met het Belastingplan 2018

Op dinsdag 19 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. In het Belastingplan 2018 staan voorstellen... Lees meer >

Op dinsdag 19 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018.

In het Belastingplan 2018 staan voorstellen voor wijzigingen van belastingregels.
Meer over het Belastingplan 2018 leest u op rijksoverheid.nl.

Aantal auto’s groeit: wegenbelasting stijgt naar 5,7 miljard euro

Het Rijk en de provincies verwachten komend jaar ruim 5,7 miljard euro aan wegenbelasting oftewel motorrijtuigenbelasting te innen. Dat... Lees meer >

Het Rijk en de provincies verwachten komend jaar ruim 5,7 miljard euro aan wegenbelasting oftewel motorrijtuigenbelasting te innen. Dat is 173 miljoen euro meer dan de verwachting voor 2017. De stijging komt doordat er meer voertuigen op Nederlandse wegen rijden.

Dit meldt het CBS op basis van de miljoenennota en provinciebegrotingen voor 2018.

Het rijksdeel stijgt met 3,4 procent naar ruim 4,1 miljard euro, de provincies verwachten ongeveer 2,4 procent meer te incasseren dan in 2017, dat is 1,6 miljard euro.

Leaseauto’s

Flevoland begroot voor 2018 bijna 33 procent meer dan de opbrengst voor 2017 en verwacht komend jaar 70,1 miljoen euro aan motorrijtuigenbelasting te innen.

In de provincie is het aantal geregistreerde leaseauto’s fors toegenomen, doordat een leasemaatschappij zijn activiteiten van Noord-Brabant naar Flevoland heeft verplaatst. De motorrijtuigenbelasting wordt opgelegd aan eigenaren en niet aan gebruikers van auto’s.

Er rijden ruim 11 miljoen voertuigen in Nederland. Daaronder zijn 8,2 miljoen personenauto’s, 2,2 miljoen bedrijfsauto’s en 656 duizend motorfietsen. Vorig jaar waren dat er nog 10,9 miljoen.

‘Ruling of niet, de belastingdienst mag niemand bevoordelen’

Een belastingruling, het klink een beetje als een speciale afspraak met de belasting. Alsof er wat mogelijk is, alsof... Lees meer >

Een belastingruling, het klink een beetje als een speciale afspraak met de belasting. Alsof er wat mogelijk is, alsof je als belastingplichtige een deal kunt sluiten. Zoals Ikea dus afspraken maakte met de belastingdienst. En waarvan de Europese Commissie nu onderzoekt of Ikea onrechtmatig is bevoordeeld.

“Nee, een ruling is geen speciale afspraak”, zegt Jan Vleggeert, hoofddocent belastingrecht aan de Universiteit Leiden. “Een ruling is bedoeld om bedrijven vooraf duidelijkheid te geven over hoe de belastingwetten en regelgeving worden toegepast in Nederland. Zodat een bedrijf weet waar het aan toe is. Maar allemaal binnen de voor iedereen geldende afspraken. Niemand mag bevoordeeld worden.”

Niet door de beugel?

De Europese Commissie denkt nu dat er met Ikea misschien wel afspraken zijn gemaakt die niet door de beugel kunnen. “Het is duidelijk dat Ikea een belastingconstructie heeft opgebouwd”, zegt Vleggeert. “Ikea-winkels wereldwijd betalen een fee aan Inter Ikea Systems in Nederland voor het gebruik van de merknaam, het winkelconcept enzovoort. Een franchiseconstructie. De winkels betalen 3 procent van de omzet aan Inter Ikea. Dat betekent dat dat deel van de omzet niet als winst overblijft, dus betalen ze in hun vestigingslanden minder winstbelasting.”

Daar is op zichzelf niets mis mee. Inter Ikea Systems is niet enkel een brievenbusfirma. Er werken mensen aan reclamecampagnes en het concept van de winkels.

Reële rentebetaling

Twijfelachtiger lijkt dat te worden bij een ander onderdeel in de constructie. In 2010 kocht Ikea Systems het intellectuele eigendom van een Ikea-bedrijf in Luxemburg. Hiervan moet worden bekeken of de prijs voor die eigendomsrechten reëel is evenals de rentebetalingen. Want hoe meer Inter Ikea Systems moet afdragen aan de holding in Liechtenstein, hoe minder winst er over blijft waarover in Nederland winstbelasting moet worden betaald.

Nederland werkt dus mee aan een constructie waardoor Ikea in Nederland minder belasting hoeft te betalen? “Ja dat klinkt misschien raar, maar toch is dat de koers die Nederland al jaren vaart”, zegt Vleggeert. “Want we willen graag dat grote bedrijven zich in Nederland vestigen. Dat levert namelijk werk op voor juristen, advocaten, trustkantoren of notarissen bijvoorbeeld, is de redenatie. De misgelopen winstbelasting wordt op de koop toe genomen.”

Lastig beoordelen

Of dat nu werkelijk meer oplevert, blijft lastig te beoordelen, zegt Vleggeert. “Er zijn onvoldoende harde cijfers over. Dat hebben we onlangs weer gezien bij de hoogoplopende discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Ook om het aantrekkelijker te maken voor bedrijven om zich hier te vestigen.”

Op basis van verschillende bronnen in Brussel en notulen van een speciale werkgroep meldde de NOS vorige week nog dat Nederland in Europa dwarsligt bij het aanpakken van belastingontwijking. Het kabinet stelde in een reactie juist dat Nederland zeker niet dwarsligt en zich zelfs inzet voor strengere afspraken om belastingontwijking terug te dringen.

Nederland koploper

Feit blijft dat Nederland een speciale afdeling heeft voor rulings. “Daar werken zo’n 70 mensen, die maakten vorig jaar zo’n 600 rulings met grote bedrijven”, zegt Jan Vleggeert. “We zijn echt een koploper in Europa. De rulings zijn ook niet openbaar, in België bijvoorbeeld wel. Het blijft een beetje schimmig. Je kunt niet uitsluiten dat er na Ikea nog meer onderzoeken volgen. Er loopt natuurlijk al een onderzoek naar een ruling met Starbucks. Als die partijen alsnog moeten gaan betalen, kan dat de schatkist veel opleveren.”

ga naar actueelarchief >