Minimumloon bij vakantiewerk door scholieren

De zomervakantie komt er weer aan. Dit betekent mogelijk ook dat er vakantiewerkers aan de slag gaan in uw onderneming. De overheid heeft hierover onlangs een brochure gepubliceerd.

Als er in de vakantieperiode scholieren bij uw onderneming aan de slag gaan om de vaste werknemers tijdens hun vakantie te vervangen, moet u op een aantal zaken letten. Kinderen mogen vanaf 13 jaar al bijklussen in de vakantie, maar het werk dat ze mogen doen en welk minimumloon voor hen geldt, is afhankelijk van hun leeftijd.

Maximaal € 1.300 netto anders stopt de kinderbijslag

De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk in de brochure Vakantiwerk  van de overheid. U vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen en eventuele gevolgen voor de kinderbijslag. Kinderen jonger dan zestien jaar kunnen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen. In de vakantie mogen 16- en 17-jarigen maximaal € 1.300 netto bijverdienen. Verdienen ze meer, dan kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Overigens mogen 16- en 17-jarigen de rest van het jaar maximaal € 1.266 netto per kwartaal verdienen, anders stopt de kinderbijslag.

Minimumloon en gevolgen kinderbijslag voor vakantiewerkers