Fiscale maatregelen uit aanvullend pakket

Vrijdag 11 oktober is de Tweede Kamer geïnformeerd over het akkoord tussen kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP rond de begrotingsafspraken 2014. De zelfstandigenaftrek blijft bestaan en het box 2-tarief gaat naar 22%, maar de BPM wordt vanaf 2015 duurder door aanscherping van de CO2-grenzen.

Hieronder alle fiscale maatregelen uit het aanvulend pakkket op een rij:

 • De verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt geheel teruggedraaid.
 • De huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten blijft in aangepaste bestaan.
 • Het box 2-tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%.
 • Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind volgend jaar.
 • De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf wordt teruggedraaid.
 • Het tarief in de eerste schijf wordt in 2014 verlaagd.
 • De geplande verlaging van de MRB vervalt.
 • In de BPM worden vanaf 2015 de CO2-grenzen verder aangescherpt.
 • Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Tevens vervalt het maximumverbruik van 300m3 waarover wordt geheven in de leidingwaterbelasting.
 • De heffing op afval storten wordt opnieuw ingevoerd.
 • Verdere verlaging vanaf 2015 van de marge van het gebruikelijk loon.
 • De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. In 2018 is de werkbonus helemaal verdwenen.
 • Een manier om het fiscaal aantrekkelijk te maken om ‘beklemd vermogen’ vrij te maken, wordt een jaar naar voren gehaald.