Fiscale korting bij afkoop stamrecht in 2014

Een werknemer die ontslagen wordt, krijgt soms een bedrag ineens mee. Zo’n afkoopsom wordt afhankelijk van de hoogte ‘gouden handdruk’ genoemd. Het is mogelijk met de werkgever af te spreken dat de uitkering niet ineens, maar in termijnen wordt uitbetaald. In zo’n geval is het gebruikelijk dat het bedrag wordt uitbetaald aan een verzekeraar, bank of stamrecht-bv, die dit verzorgt. Het voordeel hiervan is dat de belastingheffing wordt uitgesteld.

In het Belastingplan voor 2014 wordt de mogelijkheid gecreëerd om het stamrecht af te kopen. Er  geldt een fiscale korting van 20% als de afkoop in 2014 geschiedt. Als de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting van toepassing is, betekent dit dat het stamrecht tegen effectief 41,6% kan worden afgekocht.

De bedoeling is dat het vrij te komen kapitaal een bestedingsimpuls aan de economie geeft. Inactief kapitaal moet worden geactiveerd om de economie een duwtje in de goede richting te geven. Belastingadviseurs worden overspoeld met vragen van cliënten of zij er verstandig aan doen van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het afkopen betekent dat er eenmalig een relatief groot bedrag belast zal worden. In de meeste gevallen zijn de uitkeringen belast tegen 42% loonbelasting (inkomstenbelasting). Dit terwijl het kapitaal ineens vaak grotendeels in de hoogste tariefschijf belast wordt. Met korting is dit tarief 41,6%. Dat scheelt dus nauwelijks iets. Stel dat iemand met een stamrecht-bv weer werk heeft gevonden en daaruit een hoog inkomen behaalt, dan zal de uitkering termijn misschien in de hoogste schijf worden belast. In dat geval zou kunnen worden overwogen het stamrecht af te kopen.

Besef dat het stamrecht ook kan worden gebruikt voor pensioenverbetering, waardoor de belastingheffing langdurig wordt uitgesteld. Ook goed om te beseffen is dat als het stamrecht is afgekocht, het kapitaal na aftrek van belasting tot het gewone spaargeld zal gaan behoren. Hierover bent u jaarlijks 1,2% belasting kwijt. Dat vermijdt u zolang het kapitaal in de bv blijft.

Vaak is het kapitaal gebruikt om een onderneming te financieren of voor een hypotheeklening aan de aandeelhouder. De voor afkoop benodige belastingheffing kan dan meestal niet snel liquide worden gemaakt. Als u niet zeker weet of de afkoopmogelijkheid voor u voordelig is, neem dan contact op met uw adviseur. Voor een optimale keuze is maatwerk vereist.