Belastingdienst mocht bewijs afgetapte fax advocaat gebruiken

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat een belastinginspecteur zich terecht beroept op een stuk dat door de FIOD is verkregen door de fax van een medeverdachte advocaat af te tappen. Het stuk maakt namelijk geen deel uit van de geheimhoudersgesprekken.

Sinds 1996 heeft een echtpaar een woning in eigendom. De man is 100% aandeelhouder van twee in Nederland gevestigde bv’s en 75% aandeelhouder van een GmbH. Medio 2004 vertrekt hij officieel naar Zwitserland. Vanaf april 2007 woont de man weer officieel in de eigen woning in Nederland. In geschil is de IB-aanslag over 2006. De inspecteur stelt dat de man in 2006 in Nederland woonde en € 175.000 als regulier voordeel uit aanmerkelijk belang heeft genoten

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur zich terecht beroept op een stuk dat door de FIOD is gekregen door de fax van een medeverdachte advocaat af te tappen. Het stuk maakt namelijk geen deel uit van de zogenaamde geheimhoudersgesprekken en het verschoningsrecht van de advocaat is er dus niet mee geschonden. Het stuk behelst een overeenkomst van dading op grond waarvan € 175.000 aan de man is uitbetaald. De vergoeding betreft een provisie voor de verkoop van onroerend goed in België. De man stelt vergeefs dat de vergoeding verband houdt met de liquidatie van de GmbH. De inspecteur maakt ook aannemelijk dat de man in Nederland is blijven wonen, aangezien het middelpunt van zijn levensbelangen daar is gebleven. Hij verbleef namelijk slechts doordeweeks in Zwitserland en was in het weekend gewoon bij zijn gezin. Het beroep van de man is ongegrond.