Nieuwe minimumlonen 2014 bekend

Het minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Op 1 januari 2014 wordt zowel het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon voor het jaar 2014 vastgesteld. Vervolgens wordt door de overheid een nieuwe calculatie gemaakt waardoor op 1 juli 2014 het loon weer wordt bijgesteld. Elke werkgever in Nederland dient minimaal het wettelijke vastgestelde minimumloon te hanteren.
Zorg ervoor dat u het nieuwe minimumloon en de minimumjeugdlonen op tijd toepast. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een boete van de Inspectie SZW wegens onderbetaling

Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt. Het uurloon dat u minstens moet uitbetalen, bepaalt u door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.

Leeftijd Per maand Per week per dag
22 jaar € 1.262,75 € 291,40 € 58,28
21 jaar € 1.077,05 € 248,55 € 49,71
20 jaar € 913,65 € 210,85 € 42,17
19 jaar € 779,95 € 180,00 € 36,00
18 jaar € 675,95 € 156,00 € 31,20
17 jaar € 586,80 € 135,45 € 27,09
16 jaar € 512,55 € 118,30 € 23,66
15 jaar € 445,70 € 102,85 € 20,57

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minumumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36,38 en 40 uur per week.

Bruto minimuloon per uur per 01-01-2014 bij een gebruikelijk arbeidsvuur van:

Leeftijd 36 uur
per week
38 uur
per week
40 uur
per week
23 jaar en ouder € 9,52 € 9,02 € 8,57
22 jaar € 8,09 € 7,67 € 7,29
21 jaar € 6,90 € 6,54 € 6,21
20 jaar € 5,86 € 5,55 € 5,27
19 jaar € 5,00 € 4,74 € 4,50
18 jaar € 4,33 € 4,11 € 3,90
17 jaar € 3,76 € 3,56 € 3,39
16 jaar € 3,29 € 3,11 € 2,96
15 jaar € 2,86 € 2,71 € 2,57

 

Bron Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid