Eindheffing kerstpakket

Met de feestdagen in het vooruitzicht besluiten tal van ondernemingen deze maand of werknemers in verband met de feestdagen een extraatje zullen ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld een kerstpakket
of een cadeaubon. Deze verstrekking wordt ook wel een geschenk in natura genoemd.
Maar hoe zit het ook al weer?

U kunt uw medewerkers belastingvrij een kerstpakket schenken, mits het totaalbedrag van 70 euro per werknemer per jaar niet overschreden wordt. In dit geval mag u als werkgever een eindheffing van 20% toepassen. Met de eindheffing neemt u de verschuldigde belasting voor uw rekening, en stelt u uw medewerkers dus vrij van de belasting op hun kerstpakket. Geeft u een geschenk van tussen de 70 en 136 euro, dan moet u een eindheffing van 45% toepassen; voor een kerstpakket van meer dan 136 euro is dit zelfs 75%.
Het voordeel van het toepassen van de eindheffingsregeling is dat uw medewerker hiervan niets terugziet op zijn/ haar loonstrook en dus ook niet kan zien wat het extraatje u als werkgever heeft gekost.
Indien u als werkgever besluit om de medewerker een extraatje te geven in de vorm van een (netto) geldbedrag zal dit als loon worden gezien. Dit betekent dat over dit bedrag permies en loonheffingen zijn verschuldigd en dit afgedragen dient te worden aan de Belastingdienst.

Nieuwe regeling: de werkkostenregeling*

Sinds 2010 hebt u de keuze om gebruik te maken van een nieuwe regeling met betrekking tot belastingen op geschenken in natura: de werkkostenregeling. Tot 1 januari 2015 hebt u nog de keuze of deze regeling wil toepassen, na deze datum wordt deze regeling de verplichte standaard.

Binnen de werkkostenregeling zijn alle vergoedingen en verstrekkingen onbelast, zolang het totale bedrag lager is dan 1,5% **van de totale fiscale loonsom van uw voltallige personeel. Overschrijdt u het gestelde bedrag, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing over het surplus. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Uw fiscale loonsom bedraagt € 1.000.000,-
De ruimte voor onbelaste vergoedingen/verstrekkingen € 15.000,-
U betaalt in 2013 aan u personeel wegens vergoedingen € 20.000,-
Het surplus bedraagt € 5.000,-

Hierover betaalt u als werkgever een eindheffing van 80% € 4.000,-

Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u als werkgever de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen voordat u tot het bestellen van kerstpakketten en feestgeschenken overgaat. Bezoek de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Als een werknemer de waarde van zijn kerstpakket wil schenken aan een goed doel, kan dit zowel onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen als onder de werkkostenregeling (WKR) onbelast. De schenking moet dan wel aan twee voorwaarden voldoen:
– U mag niet ná het verstrekken van het kerstpakket de waarde alsnog onbelast schenken. Er kan dan geen correctie meer plaatsvinden.
– Uw onderneming moet het goede doel bepalen. U mag hierover natuurlijk wel overleggen met de werknemers. Voor het onbelast laten van de schenking is het essentieel dat uw regeling aan de voorwaarden voldoet.

Twijfelt u of de formulering en feitelijke uitvoering van de regeling in uw onderneming correct is, laat dit dan vooraf controleren door de Belastingdienst. Zo weet u zeker dat u achteraf niet wordt geconfronteerd met een naheffingsaanslag.
_________________________
* Na 2014 bent u verplicht te werken met de werkkostenregeling. De kerstpakketten brengt u in dit geval onder in uw vrije ruimte. U mag 1,5 procent (2013_ van de totale loonsom van uw onderneming besteden aan vergoedingen en schenkingen. U mag in 2013 ook al gebruikmaken van deze regeling, maar bent dat nog niet verplicht.
**De werkkostenregeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen. Dit betekent dat u maximaal 1,5% (in 2013) van de het totaalbedrag dat u besteedt aan uw personeel (de fiscale loonsom) onbelast mag vergoeden of verstrekken. Zorg ervoor dat u binnen deze 1,5% (forfaitaire ruimte) blijft. Voor vergoedingen boven dit bedrag betaalt u namelijk een eindheffing van 80%.