Doe tijdig uw aangifte Inkomstenbelasting

Voortaan geldt een nieuwe regeling voor het aanvragen van uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te laat gedaan? En hebt u minstens een keer niet of te laat aangifte gedaan in de twee jaar daarvoor, terwijl u dit wel moest doen? Dan wijst de Belastingdienst uw verzoek om uitstel af. De belastingdienst geeft daarbij de onderstaande voorbeelden:

* U krijgt geen uitstel als u te laat aangifte hebt gedaan over 2012 en ook over 2011 en/of 2010.
* U krijgt wel uitstel als op tijd aangifte hebt gedaan over 2012, maar te laat aangifte hebt gedaan over 2011 en 2010.
* U krijgt wel uitstel als u te laat aangifte hebt gedaan over 2012, maar op tijd aangifte hebt gedaan over 2011 en 2010.

Voor het opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting zijn veel gegevens nodig. Om uw in staat te stellen uw gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij een checklist opgesteld.  Wij verzoeken u- voor zover van toepassing- in te vullen en de gevraagde stukken (bijvoorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Mocht u vragen hebben omtrent uw aangifte Inkomstenbelasting of vragen inzake onze checklist dan staan onze collega’s van de fiscale afdeling u graag ter woord

Checklist_IB_2012