Aanpassing statuten

Zijn de statuten al aangepast aan het vergaderrecht van certificaathouders?

Sinds 1 oktober 2012 hebben certificaathouders vergaderrecht gekregen in de algemene vergadering (AV). Tot dan toe mochten zij de AV slechts bijwonen en daar het woord voeren. Nu mogen zij mee vergaderen. Het stemrecht blijft voorbehouden aan de aandeelhouders. U moet de statuten en notulen van uw BV op het nieuwe vergaderrecht van certificaathouders aanpassen voor 1 oktober 2013. Ook moeten de certificaathouders met vergaderrecht dan zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Als u dit niet tijdig heeft gedaan, dan kunnen de besluiten die tijdens de AV zijn genomen vernietigbaar zijn.