Tijdelijke overbruggingsuitkering AOW

Tijdelijke overbruggingsuitkering AOW vervangt voorschotregeling AOW

Op 1 oktober 2013 wordt de tijdelijke voorschotregeling AOW (een renteloze lening) vervangen door de tijdelijke overbruggingsregeling AOW. De inkomensgrens van deze regeling bedraagt 300% van het bruto minimumloon voor paren en voor alleenstaanden 200% van het bruto minimumloon. De overbruggingsregeling heeft een partner- en vermogenstoets. De eigen woning met bijbehorende schuld en het pensioenvermogen tellen niet mee voor de vermogenstoets. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 en duurt tot en met 31 december 2018. De regeling blijft van toepassing op de uitkeringen die vóór 1 januari 2019 zijn toegekend.