Kabinet geeft ondernemers meer ruimte te investeren

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Weekers en minister Kamp om ondernemers de mogelijkheid te geven om van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 direct tot maximaal 50% van nieuwe bedrijfsinvesteringen af te schrijven en van de belasting af te trekken. Hierdoor kun je de belastingafdracht de komende jaren verminderen.

Voorwaarde voor toepassing van deze tijdelijke regeling is dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Zo niet, dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen. Uiteindelijk betaalt men evenveel belasting als zonder willekeurige afschrijvingen, maar de regeling levert het bedrijfsleven in 2013 en 2014 samen een liquiditeitsvoordeel van 400 miljoen euro op.

De tijdelijke mogelijkheid voor willekeurig afschrijven staat open voor B.V.’s en IB-ondernemers en kan uitsluitend worden toegepast op investeringen die worden gedaan in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013.

De precieze regels voor toepassing van de tijdelijke regeling zijn op dit moment nog niet gepubliceerd. De verwachting is echter dat de spelregels gelijk zullen zijn aan de regels die golden voor de in 2009, 2010 en 2011 bestaande tijdelijke mogelijkheid van willekeurig afschrijven. Als dit inderdaad het geval is, kan de mogelijkheid van willekeurig afschrijven niet op alle bedrijfsmiddelen worden toegepast. Zo komen niet in aanmerking: tweedehands bedrijfsmiddelen, gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (m.u.v. zeer zuinige personenauto’s, met 14% bijtelling), immateriële activa (waaronder software), dieren, grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn om ter beschikking te worden gesteld (verhuur) aan derden.

Tot eind 2013 kunt u  gebruik maken van de regeling voor willekeurige afschrijving. Als u als ondernemer al gebruik maakt van een andere vorm van willekeurige afschrijving (bijvoorbeeld de regeling voor startende ondernemers, milieubedrijfsmiddelen of zeeschepen) dan kunt u kiezen van welke regeling u gebruik wilt maken. Samenloop met de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving kan niet.

Mocht u vragen hebben n.a.v bovenstaande dan staan onze collega’s u graag te gemoet.

Bron: De Rijksoverheid