Register met gegevens werkgevers NOW 1.0

UWV publiceert binnenkort een register NOW met gegevens van bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen.

Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld.

Publicatie gegevens
In de regeling NOW staat daarom dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens. Hierbij wordt rekening gehouden met bedrijfsbelangen en de concurrentiegevoeligheid van gegevens.

Welke gegevens?
Van de bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW hebben ontvangen, staan in het register de volgende gegevens:

de bedrijfsnaam;
de vestigingsplaats;
het verstrekte voorschotbedrag.
Na definitieve berekening van de tegemoetkoming wordt het definitief vastgestelde bedrag van de tegemoetkoming aan het register toegevoegd.

UWV zal na afloop van de tweede aanvraagperiode NOW een zelfde register publiceren. De tweede aanvraagperiode is maandag 6 juli gestart. Je kunt tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen.