NOW-aanvraag: geen eHerkenning maar loonheffingennummer

De NOW-aanvraag gaat via het UWV. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig, maar het loonheffingennummer.
Je kunt nog geen aanvraag indienen. Het streven is dat dit vanaf maandag 6 april kan. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum.

Loket
De bijzondere omstandigheden vragen om grote spoed. De NOW-regeling is op 31 maart gepubliceerd. Die regeling is nodig om vervolgens zo snel mogelijk een speciaal loket te kunnen openen bij het UWV. Dat loket neemt alle al ingediende en nog in te dienen aanvragen in behandeling.

Het loket opent naar verwachting op 6 april.

Snelheid
Snelheid waarmee bedrijven geld kunnen krijgen is één van de allerbelangrijkste punten bij de uitwerking van de NOW-regeling. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) in de loonkosten verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling.

Tegemoetkoming
Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder.
Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.
Directeur-grootaandeelhouders (dga’s), ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Voorwaarden
De werkgever verplicht zich bij de aanvraag vooraf dat hij géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.

De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies.

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Aangifte loonheffingen
Voor de aanvraag van de NOW heeft UWV straks je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je de aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingennummer. Op fraude wordt gecontroleerd.