Werktijdverkorting aanvragen

Indien je ten gevolge van het Coronavirus niet voldoende werk meer hebt voor ten minste 20% van jouw personeel, heb je de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen. Je komt voor werktijdverkorting in aanmerking als je verwacht deze regeling nodig te hebben voor ten minste 2 weken en maximaal 24 weken. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen, krijgt het deel van het personeel waarvoor de aanvraag is gedaan een werkeloosheidsuitkering. De aanvraag voor werktijdverkorting moet digitaal worden ingediend. Mocht u hier hulp bij wensen, dan kunnen wij u uiteraard verder helpen

Vergunning werktijdverkorting aanvragen

Vergunning werktijdverkorting aanvragen

Een  vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden:
uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:
over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Geen werktijdverkorting voor zelfstandigen zonder personeel

Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Via deze link vindt u meer informatie over de Bbz. Of vraag het na bij uw gemeente.

Heeft u een aanvraag ingediend?

Via Mijnzaak kunt u zien wie de behandelaar is van uw verzoek, u kunt rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar. In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag vindt u de inloggegevens voor Mijnzaak. Het ministerie van SZW probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hoe completer de aanvraag is, hoe sneller het ministerie deze kan behandelen.

Verlenging vergunning

Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

Ga naar het KVK Coronaloket voor algemene informatie over werktijdverkorting

WW-uitkering voor personeel aanvragen

U moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV.

UWV betaalt WW-uitkering aan werkgever

UWV vergoedt achteraf dan de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. Als uw werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan u over. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon.