Kennisdocumenten en factsheets over de WAB gepubliceerd

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 8 nieuwe factsheets en 2 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet gaat in per 1 januari 2020 en heeft gevolgen voor werknemer en werkgevers. In de factsheets en kennisdocumenten leest u wat dit voor hen betekent.

WAB: Ontslag en cumulatiegrond – informatie voor werkgevers

WAB: Ontslag en cumulatiegrond – informatie voor werknemers

WAB: oproepmaatregelen – informatie voor werkgevers

WAB: oproepmaatregelen – informatie voor werknemers –

WAB: payrolling – informatie voor inleners

WAB: payrolling – informatie voor werknemers

WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers

WAB: de ketenbepaling – informatie voor werkgevers en werknemers