De werkkostenregeling: benut de vrije ruimte

Binnen de werkkostenregeling (WKR) zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Benut deze ruimte geheel in 2019, want in 2020 kun je er niets meer mee. Houd wel rekening met het gebruikelijkheidscriterium van maximaal € 2.400 per persoon. Als DGA ben je uiteraard ook werknemer. De belastingdienst wordt steeds kritischer. Naast de bovengenoemde marge kijkt de belastingdienst ook naar wat er gebruikelijk is in bijvoorbeeld de branche en in vergelijkbare functies en dat is een lastig te meten criterium. Let op! Voorkom verrassingen In januari 2020moet je beoordelen of je in 2019 de vrije ruimte hebt overschreden. Blijft het totale eindheffingsloon binnen de vrije ruimte, dan hoef je geen eindheffing aan te geven en te betalen. Wordt de vrije ruimte overschreden, dan betaal je 80% eindheffing over het verschil tussen de vrije ruimte en het totale eindheffingsloon. De eindheffing wordt aangegeven in de eerste loonaangifte van 2020. Je kunt de eindheffing voorkomen door tussentijds te controleren of je de vrije ruimte niet overschrijdt. Hebt je al in 2018 eindheffing betaald? Je kunt dan achteraf te veel of te weinig eindheffing hebben betaald. Je kunt dit corrigeren met de loonaangifte over het eerste tijdvak van 2020. Vergeet niet aan te wijzen dat dit geldt over 2019. Je komt alleen voor een vrijstelling binnen de vrije ruimte in aanmerking als je de vergoeding of verstrekking aanwijst als eindheffingsbestanddeel. In de loonaangifte over het eerste tijdvak in 2019 kun je in de vrije ruimte alleen de vergoedingen en verstrekkingen opnemen die je in 2018 als eindheffingsloon hebt aangewezen. De Belastingdienst neemt gedurende het kalenderjaar aan dat zo’n aanwijzing heeft plaatsgevonden als de vergoeding of verstrekking niet tot het loon van de werknemer is gerekend. Ontdekt de Belastingdienst de aanwijzing buiten het kalenderjaar, dan zal de vergoeding of verstrekking worden beschouwd als belast loon van de werknemer. De vrije ruimte is dan niet alsnog van toepassing. Overleg wel eerst met ons voordat u overgaat tot actie Geef aub ons op tijd door wat u wilt doen zodat wij hier meer rekening kunnen houden