Straks minstens € 16 per uur aan zzp’er betalen

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten volgens het kabinet minstens € 16 per uur verdienen om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Dit minimumtarief zou daarom verplicht moeten worden voor alle zzp’ers die werken in Nederland, of ze nu willen of niet.

Het minimumuurloon van € 16 voor zzp’ers zou ingevoerd moeten worden om te voorkomen dat kwaadwillende organisaties voor een schijntje arbeidscapaciteit binnenhalen. In plaats van werknemers minimaal het wettelijk minimumloon te betalen én daarover werkgeverslasten te moeten aftikken, zetten organisaties soms zzp’ers in voor een schijntje. Er is in veel gevallen geen sprake van echte zelfstandigheid, maar van een verkapt dienstverband.

Verplicht contract van de baan?
In het regeerakkoord was afgesproken dat opdrachtgevers verplicht zouden worden om iedereen die minder dan het minimumtarief verdient een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Die verplichting staat echter haaks op Europese regelgeving, omdat zij inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting. Het minimumtarief per uur komt er daarom voor in de plaats.
Naast een minimumtarief komt er ook een zogenoemde opt-out voor zelfstandigen met een hoog uurtarief.

Levensonderhoud en verzekeringen
Volgens de berekeningen van het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van € 16 onder de streep genoeg over om van te leven en de – binnenkort mogelijk verplichte – arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Op dit moment werken volgens onderzoeksbureau SEO zo’n 85.000 zzp’ers onder dat tarief. Zij zijn vooral werkzaam bij de post, in de cultuursector, tuinbouw, thuiszorg en het personenvervoer.

Controle is lastig
De controle op het minimale uurtarief zou bij Inspectie SZW moeten komen te liggen. Die heeft dan geen makkelijke taak: het is namelijk behoorlijk ingewikkeld om te bepalen hoeveel een zelfstandige per uur betaalt krijgt als hij een prijsafspraak gemaakt heeft voor een volledige opdracht. De bedoeling is dat de inspectie straks de gewerkte tijd afzet tegen de opbrengst om zo een gemiddeld uurtarief te bepalen.