De zomer is in aantocht: moet mijn zieke werknemer vakantiedagen opnemen als hij met vakantie gaat?

De zomervakanties starten binnenkort weer. Werknemers willen hun vakanties boeken of hebben dat al gedaan. Over het algemeen levert dat geen problemen op: de werknemer neemt gewoon vakantiedagen op. Lastiger zijn vakantieverzoeken van werknemers die arbeidsongeschikt zijn op het moment dat zij met vakantie gaan. Mogen die wel op vakantie en zo ja dienen daarvoor vakantiedagen te worden opgenomen? Hierbij nog even kort een overzicht, zodat je goed voorbereid bent.

Als werknemer bouw je vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week op aan wettelijke vakantiedagen. Werk je dus 40 uur per week, dan heb je recht op 160 vakantieuren per jaar. Daarnaast kan een werkgever met een werknemer overeenkomen dat meer vakantiedagen worden toegekend. Deze vakantiedagen zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

Alle werknemers (ziek of niet ziek) hebben recht op het wettelijk aantal vakantiedagen. Ook tijdens ziekte bouwt de werknemer vakantiedagen op. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen, kun je als werkgever in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat deze tijdens ziekte niet worden opgebouwd. In de praktijk gebeurt dat vaak niet , zodat de werknemer vaak zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt tijdens ziekte.

Of jouw werknemer met vakantie kan, zal afhangen van het oordeel van de arboarts. Bekeken zal worden of dit het herstel niet belemmert. De ervaring leert dat de arboarts meestal instemt met een vakantie.

Heeft de arboarts toestemming verleend en ben je in de arbeidsovereenkomst of cao niet overeengekomen dat je ziektedagen als vakantiedagen mag aanmerken, dan kun je als werkgever in gesprek gaan met de werknemer en vragen of de werknemer instemt met het verrekenen van de vakantiedagen met ziektedagen. We zien in de praktijk dat werknemers vaak hiermee instemmen en het logisch vinden dat nu vakantiedagen worden opgebouwd tijdens ziekte, ook vakantiedagen moeten worden opgenomen als zij met vakantie gaan. Leg de instemming wel schriftelijk vast om discussies achteraf te voorkomen.

Wat doe je als jouw werknemer niet instemt met verrekening? Als jouw zieke werknemer weigert vakantiedagen op te nemen, geldt dat je deze niet mag afboeken van het vakantiesaldo. Houdt dan de verjaring van de wettelijke vakantiedagen goed in de gaten. Wettelijke vakantiedagen hebben immers een vervaltermijn van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd. Heeft jouw werknemer geen zin om met vakantie te gaan tijdens ziekte (terwijl hij daartoe wel in staat is) of weigert deze daarvoor vakantiedagen op te nemen, dan geldt dat zijn niet opgenomen wettelijke vakantiedagen over 2019 per 1 juli 2020 komen te vervallen.

Houdt er rekening mee dat als op de arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is, dit anders kan zijn.

Is jouw werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest vakantie op te nemen, dan geldt er een wettelijke uitzondering en vervallen de opgebouwde wettelijke vakantiedagen niet. Er kunnen bijvoorbeeld medische redenen zijn die hem belemmeren. De werknemer zal aannemelijk moeten maken dat hij niet in staat was om vakantie te nemen.