Kopie identiteitsbewijs niet in strijd met AVG

Alle gegevens van een identiteitsbewijs moeten goed zichtbaar zijn op de kopie die een werknemer moet overleggen als hij in dienst komt. Dit is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Als gevolg van de AVG geven sommige werknemers de werkgever een kopie identiteitsbewijs waarop de foto en/of het burgerservicenummer onleesbaar is gemaakt. In deze situatie identificeert de werknemer zich niet op de juiste wijze. De werkgever moet dan het anoniementarief toepassen.

Identificatieplicht en AVGDe identificatieplicht van de werknemer is niet in strijd met de AVG. In artikel 6 lid 1 letter c van de AVG staat dat verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is, als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Wettelijke verplichting werkgeverVolgens artikel 28 lid 1 letter f Wet LB is de werkgever verplicht om de identiteit van de werknemer vast te stellen en een kopie van het identiteitsbewijs op te nemen in de administratie. Wettelijke verplichting werknemerIn artikel 29 Wet LB staat dat de werknemer zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Hij moet de werkgever toestaan een kopie hiervan in de administratie te bewaren. Als de werknemer de foto en burgerservicenummer onleesbaar maakt, voldoet hij niet aan deze verplichting. Toepassing anoniementariefDe werkgever moet het anoniementarief toepassen als hij de identiteit van de werknemer niet op de juiste wijze kan vaststellen. Hij houdt 52% loonheffing in op het loon. Ook houdt hij geen rekening met:de loonheffingskortinghet maximumpremieloon werknemersverzekeringenmaximumbijdrageloon zorgverzekeringswetMeer informatie over de AVG Belastingdienst.nlAutoriteitpersoonsgegevens.nlRijksoverheid.nlMeer over het anoniementarief leest u in de handreiking ‘Toepassing anoniementarief’. Wetsartikelenartikel 29 Wet LB en artikel 7.9 URLBartikel 28, lid 1, letter f van de Wet LB en artikel 7.5 URLBartikel 26b Wet LBartikel 6 lid 2 Wet financiering sociale verzekeringenartikel 42 lid 6 Zorgverzekeringswetartikel 6, lid 1, letter c van de AVGartikel 1 lid 1 1e tot en met 3e Wet op de identificatieplicht