Check recht loonkostenvoordeel in dienst nemen stagiair

Een betaalde stagiair kan een doelgroepverklaring ontvangen als hij voldoet aan de voorwaarden.

(Met ingang vanaf 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen:
LKV oudere werknemer (56+)
LKV arbeidsgehandicapte werknemer
LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer)

De werkgever heeft dan recht op het loonkostenvoordeel (LKV).

tagiairs die een vergoeding ontvangen waarop de werkgever loonheffingen moet inhouden en afdragen zijn verzekerd voor de Ziektewet (ZW) en vallen daarmee onder het werknemersbegrip voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Dit geldt zowel voor stagiairs die een marktconforme beloning ontvangen (echte dienstbetrekking) als voor stagiairs die een stagevergoeding ontvangen (fictieve dienstbetrekking).

Tijdig doelgroepverklaring aanvragen
De stagiair moet dan wel binnen 3 maanden vanaf de aanvang van de stage een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Doet hij dit niet (hij is hiertoe niet verplicht), dan kan de werkgever geen aanspraak maken op het LKV.

Let op!
Neemt de werkgever de stagiair na afloop van de stage in dienst en heeft de stagiair geen doelgroepverklaring LKV aangevraagd binnen 3 maanden na de start van de stage? Dan heeft deze werknemer geen recht meer op een doelgroepverklaring LKV en kan de werkgever dus geen aanspraak meer maken op het LKV.

Meer informatie

Gerelateerde handreikingen