Identificatie- en registratieplicht werknemers: voorkom het anoniementarief

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De wijze van identificeren kan verschillend zijn afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verificatieplicht

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer bent u verplicht naar een geldig identiteitsbewijs te vragen. De werknemer is verplicht het originele document te tonen. Dit kan bijvoorbeeld een paspoort zijn, een identiteitskaart (ID-kaart) of vreemdelingendocument. De verificatieplicht houdt in dat u het identiteitsbewijs van werknemers bij indiensttreding moet controleren op echtheidskenmerken en geldigheid.

Identificatie en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De regels voor het laten werken van vreemdelingen staan in de Wav. Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers, sinds 1 juli 2018 ook voor inwoners van Kroatië die in Nederland willen werken. Voor de werknemers buiten de voornoemde landen geldt in principe dat zij in bezit moeten zijn van een verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning.