Toezichtsplan Arbeidsrelaties Belastingdienst

De Belastingdienst houdt toezicht op de juiste toepassing van de loonheffingen in het licht van de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Gedurende het handhavingsmoratorium dat geldt tot 1 januari 2020 kan de Belastingdienst alleen handhaven bij kwaadwillenden. Dat zijn opdrachtgevers die opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. Sinds 1 juli richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstige gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden.

Voor meer informatie, raadpleeg het gepubliceerde toezichtsplan HIER.