Ik heb een naheffingsaanslag voor de btw gekregen – wat moet ik nu doen?

U hebt een naheffingsaanslag BTW ontvangen. De aanleiding kan zijn dat de aangifte niet of te laat aangifte is gedaan of dat u deze niet (volledig) of te laat heeft betaald. Het kan ook zijn dat er een suppletie aangifte is ingediend. Of dat u een startende ondernemer bent en u op papier btw-aangifte heeft gedaan.

Als er geen btw-aangifte is gedaan, zal de Belastingdienst zelf een schatting doen van hoeveel btw u moet betalen. Dan kan het bedrag van de naheffingsaanslag behoorlijk hoog zijn.

Er zijn mogelijkheden om de naheffingsaanslag zelf te checken. Klik voor meer informatie daarover HIER