Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vrijgestelde lichamen komt er niet

De inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vrijgestelde lichamen (zoals pensioenfondsen) komt er niet. De vrijgestelde lichamen kunnen de bestaande teruggaafregeling blijven gebruiken.

Vorig jaar is een begin gemaakt met een inhoudingsvrijstelling in de Dividendbelasting voor opbrengstgerechtigde lichamen die niet zijn onderworpen aan de Vennootschapsbelasting. Onder meer pensioenfondsen en overheidslichamen zouden gebruik kunnen maken van deze vrijstelling. De inhoudingsvrijstelling zou dit jaar in werking treden. Maar Staatssecretaris Snel heeft besloten om de regeling niet in te voeren.

Het kabinet heeft het voornemen om de Dividendbelasting in 2020 af te schaffen. Om voor een relatief korte periode nu nog een vrijstellingsregeling in te voeren, zouden er hoge (automatiserings)kosten moeten worden gemaakt. Daarom heeft Staatssecretaris Snel besloten om de technische implementatie stop te zetten en de regeling niet in te voeren.

Opbrengstgerechtigden kunnen gebruik blijven maken van de bestaande teruggaafregeling.