De Wet DBA: van uitstel komt afstel

Het wil maar niet vlotten met de Wet DBA, wat staat voor Wet Deregulering Arbeidsrelaties. Enige achtergrond om het geheugen op te frissen: opdrachtgevers zijn door de invoering van de wet DBA niet zoals voorheen gevrijwaard van betalingsverplichting van loonheffingen en eventuele naheffingen als de belastingdienst achteraf (met succes) stelt dat een arbeidsrelatie niet die van opdrachtgever en opdrachtnemer is, maar van werkgever en werknemer. De markt is min of meer zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van de arbeidsrelatie, maar achteraf kan de Belastingdienst dus nog altijd met de zweep komen. Als de beoordeling simpel zou zijn geweest, dan had deze opzet misschien nog wel kunnen werken. Maar dat is niet het geval. Met name de beoordelingscriteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ zorgen in de praktijk voor veel onduidelijkheid.

Wat de politieke draagkracht en voortvarendheid betreft, heeft de Wet DBA enigszins de kenmerken van een grootschalig bouwproject: de opleverdatum wordt telkens vooruitgeschoven. Eerst werd de handhaving van de wet uitgesteld tot 1 januari 2018, vervolgens tot 1 juli 2018 en onlangs maakten minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekend dat het kabinet heeft besloten om de handhaving van de Wet DBA voor zzp’ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Tot die tijd krijgen zzp’ers en hun opdrachtgevers in principe geen boetes of naheffingen als de fiscus achteraf stelt dat er sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een opdracht uitgevoerd door een zelfstandige.

Toch is er een uitzondering, namelijk in geval van ‘kwaadwillenden’. Daar is kort gezegd sprake van bij uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De handhavingshalt geldt niet bij onder meer een zogeheten fictieve dienstbetrekking of  overduidelijke (opzettelijke) schijnzelfstandigheid.

Het huidige kabinet is voornemens om de wet DBA per 1 januari 2020 te vervangen door een systematiek waarbij een webmodule aan te pas komt. Maar zover is het nog niet en tot die tijd is het – mede gezien de uitbreiding van de definitie ‘kwaadwillenden’ – raadzaam om voor arbeidsrelaties met zelfstandigen in ieder geval een DBA contract op te stellen. En dan maar hopen dat uitstel in dit geval inderdaad leidt tot afstel.

Bron: Actuele Artikelen