Deadline voor controle voorlopige berekening LIV

Rond deze tijd krijgen werkgevers een overzicht van de Belastingdienst waarop staat voor welke werknemers zij lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2017 krijgen. Het is van belang dat ze deze voorlopige berekening heel goed controleren om te voorkomen dat ze voordeel mislopen.

Op de voorlopige berekening die de werkgevers vóór 14 maart ontvangen, staat precies welke werknemers in 2017 binnen de uurloongrenzen van het LIV vielen, hoeveel verloonde uren (tool) zij vorig jaar hadden en wat hun jaarloon en gemiddelde uurloon was. Ook de categorie van het LIV (tool) waarbinnen de werknemer valt staat vermeld: 100% tot en met 110% of meer dan 110% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon. Onderaan de berekening staat het totale bedrag aan LIV dat een organisatie krijgt voor heel 2017.

Controleren kan geld opleveren

Werkgevers moeten controleren of alle werknemers vermeld zijn die volgens hen voldoen aan de voorwaarden en of alle vermelde gegevens kloppen. Als er namelijk werknemers niet in de berekening zijn opgenomen die volgens de werkgever wel aan de voorwaarden voldoen, loopt de werkgever LIV (e-learning) mis. Is het aantal verloonde uren te laag of te hoog, dan kan het gemiddelde uurloon van de werknemer buiten de uurloongrenzen van het LIV vallen. Hetzelfde geldt als het jaarloon van de werknemer te laag of te hoog is.

Corrigeren vóór 1 mei 2018

Als er gegevens onjuist zijn en dat komt door een fout die de werkgever gemaakt heeft in de aangifte loonheffingen, heeft hij nog tot 1 mei de tijd om de aangiften over de betreffende loontijdvakken te corrigeren. Voert de werkgever de correcties te laat door, dan komen ze natuurlijk nog wel in de polisadministratie, maar hebben ze geen invloed meer op het recht op LIV.
Op basis van de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn op 1 mei 2018, ontvangen werkgevers uiterlijk 31 augustus de definitieve beschikking van de Belastingdienst. Binnen zes weken volgt dan de uitbetaling van het LIV. Die zes weken zijn ook de periode waarin de werkgever bezwaar kan aantekenen.