Geldt vervaltermijn vakantiedagen ook voor zieke werknemer

Een werknemer die ziek is, heeft mogelijk niet al zijn vakantiedagen voor de wettelijke vervaldatum kunnen opnemen. Onder omstandigheden behoudt de werknemer die vakantiedagen nog een tijdje.

Normaliter geldt dat wettelijke vakantiedagen van werknemers een half jaar na het jaar van opbouw vervallen. Een kortere vervaltermijn is verboden, een langere onder voorwaarden niet. Als een werknemer ziek is, blijft hij gewoon vakantiedagen opbouwen. Maar is de werknemer lang afwezig door de ziekte, dan kan hij die opgebouwde vakantiedagen misschien niet opnemen. In de wet is daarom vastgelegd dat als een werknemer tot aan de vervaltermijn redelijkerwijs niet in staat is geweest om alle wettelijke vakantiedagen op te nemen, niet de vervaltermijn van (doorgaans) een half jaar na het jaar van opbouw geldt, maar de verjaringstermijn van vijf jaar na het jaar van opbouw. Deze situatie kan zich voordoen bij langdurige ziekte.

Geen re-integratie, geen verval van vakantiedagen

Als een zieke werknemer nog niet re-integreert op het moment dat de vervaltermijn verloopt, geldt dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantiedagen te benutten. Heeft hij wel re-integratieverplichtingen en bestaan er mogelijkheden voor vakantie, dan komen de wettelijke vakantiedagen gewoon te vervallen, net als bij gezonde werknemers. Maar er is dus enige ruimte voor discussie. Bovenwettelijke vakantiedagen die de zieke werknemer niet heeft opgenomen, mag de werkgever in overleg tussentijds uitbetalen of zelfs wegstrepen als dat is vastgelegd. Of vakantie voor een re-integrerende werknemer niet nadelig is, is aan de bedrijfsarts om te beoordelen. Over de vakantiedagen van de zieke werknemer is de werkgever het volledige salaris verschuldigd.