Wet Hillen uitgefaseerd

Het is een feit. De wet Hillen zal in de loop van de tijd uit de aangifte gaan verdwijnen. Twaalf jaar na invoering wordt deze wet weer afgeschaft. Hiermee verdwijnt het  belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost, geleidelijk.

De regeling werd ingevoerd om het aflossen van de eigenwoningschuld te bevorderen.
Doordat tegenwoordig het aflossen van de lening van de eigen woning voor nieuwe leningen verplicht is zouden dus steeds meer mensen in aanmerking komen om van genoemde wet gebruik te maken. Daarmee zou de regeling onbetaalbaar worden.

In de aangiften 2017 en 2018 zult u er nog niets van merken maar met ingang van 1 januari 2019 zal de regeling in 30 jaar worden uitgefaseerd.

Dit houdt in dat met ingang van 2019 no 96 2/3e% van het verschil tussen het eigenwoningforfait dat bij uw inkomen wordt bijgeteld ( afhankelijk van de hoogte van de WOZ waarde van uw eigen woning ) en de op dit forfait in mindering te brengen aftrekbare kosten, in aanmerking wordt genomen.

In 2020 is dat nog 93 1/3e% van het genoemde verschil etc.
Met ingang van 1 januari 2048 zal deze wet dan geheel vervallen zijn…. Of wordt de wet tussentijds toch weer aangepast? Dat is afwachten. Vooralsnog geldt vanaf 2019 voornoemde regeling.

Bron: Actuele Artikelen