Vanaf 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft

Bent u een landbouwer, tuinbouwer, bosbouwer of veehouder? En maakt u tot 1 januari 2018 gebruik van de landbouwregeling? Lees wat de meest voorkomende gevolgen zijn van de afschaffing.

Wat verandert er zoal voor u?

Misschien kunt u gebruikmaken van een overgangsregeling

Dan kunt u btw terugvragen over investeringen die u voor 1 januari 2018 hebt gedaan.

Lees meer over de overgangsregeling

En misschien voldoet u aan de voorwaarden voor de kleineondernemersregeling

In dat geval hoeft u minder btw te betalen. En verwacht u dat u minder dan € 1.345 aan btw hoeft te betalen? Dan kunt u ons vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw.