Werkgever moet per 1 januari 2018 vakantietoeslag over overwerk betalen

Volgens de huidige wetgeving hoeft een werkgever bij uitbetaling van overwerkuren geen vakantietoeslag te betalen. In de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag is nu namelijk bepaald dat overwerk is uitgezonderd van het loon waar vakantietoeslag over moet worden berekend. Hier komt per 1 januari 2018 verandering in.

Artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag  (Wml) wordt gewijzigd in die zin dat “verdiensten uit overwerk” niet meer beschouwd worden als een uitzondering op loon, zoals dat nu het geval is. Dit betekent dat je in de regel als werkgever per 1 januari 2018 vakantietoeslag moet uitbetalen over overwerk.

De wijziging kent directe werking. Dit houdt in dat na 1 januari 2018 ook vakantietoeslag betaald moet worden over overwerk dat in 2017 is verricht.

Uitbetalen

Wil je als werkgever voorkomen dat je in 2018 vakantietoeslag over overwerk dat in 2017 is verricht moet betalen, zorg er dan voor dat de overwerkuren vóór 1 januari 2018 worden uitbetaald dan wel worden opgenomen. Wanneer de werknemer de overwerkuren na 1 januari 2018 opneemt, wordt ook uitbetaling van vakantietoeslag voorkomen.

 

Werkgeverslasten

De wijziging kan tot een aanzienlijke stijging van de werkgeverslasten leiden. Je kunt overigens als werkgever met de werknemer bij een loon van driemaal het minimumloon schriftelijk afspreken dat over het overwerk geen vakantietoeslag wordt berekend.