Afkoop pensioen in eigen beheer: let op dat de juiste bv aangifte doet

Het aangeven van de afkoop van het pensioen in eigen beheer gaat niet altijd goed. Wij zien dat soms de verkeerde bv’s aangifte doen. Of dat bv’s te vroeg aangifte doen.

De pensioen-bv, die het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder beheert, moet aangifte loonheffingen doen voor de afkoop. Een andere bv mag dat niet doen. Dus ook niet de bv waar de directeur-grootaandeelhouder in dienst is, als dat een andere bv is dan de pensioen-bv.

Heeft de verkeerde bv de afkoop aangegeven?

Dan moet u dat corrigeren. Hoe u kunt corrigeren, staat in hoofdstuk 12 van het ‘Handboek Loonheffingen’.

Als wij merken dat de verkeerde bv aangifte heeft gedaan en u dat nog niet hebt gecorrigeerd, krijgt u bericht van ons.

Wanneer aangifte doen?

Moet de bv door de afkoop van het pensioen in eigen beheer voor het eerst aangifte loonheffingen doen? Wacht dan met aangifte doen tot u bericht van ons krijgt.

Doet de bv al aangifte loonheffingen? Neem de afkoop dan mee in de aangifte over het tijdvak waarin de afkoop plaatsvond.