Pensioen in Eigen beheer: hoe nu verder

Als het goed is heeft iedereen die nog in de opbouwfase zat van pensioen opbouw in eigen beheer bij de B.V. Voor 1-7 jl de opbouw premievrij gemaakt.

De volgende deadline is 31-12-2019. En deze geldt niet alleen voor diegene die nu de opbouw premievrij gemaakt hebben. Ook de personen die al eerder de keuze hadden gemaakt om het pensioen premievrij te maken dienen nu na te gaan denken. Mar dat geldt ook voor de personen die al een pensioenuitkering ontvangen uit de eigen BV. De keuzes zijn het voortzetten van het huidige systeem maar dan premievrij; de voorziening afkopen ( met gebruikmaking van een vrijstelling) dan wel de pensioenvoorziening omzetten in een oudedag verplichting ( hierna: ODV).

Op deze laatste zoem ik nu even in. De ODV lijkt een mooi alternatief te zijn van de huidige pensioenverplichting. Geen ingewikkelde jaarlijkse actuariële berekening meer. Geen verschil meer tussen de commerciële en fiscale waarde van de pensioenvoorziening als gevolg van de lage commercieel te hanteren rente. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd 20 jaar een uitkering. Uitkering mag maximaal 5 jaar voor AOW gerechtigde leeftijd ingaan en die extra jaren worden bij genoemde 20 opgeteld. Fiscaal dus een duidelijke vereenvoudiging.

Let wel: het addertje onder het gras is de vraag wie zijn nu uiteindelijk de gerechtigden tot de uitkering? Is er nog een weduwe/weduwenaaruitkering? Bij een ODV zijn de erfgenamen de gerechtigde tot de uitkering! Wie zijn uw erfgenamen? Daarvoor moet u te raden in het huwelijksvermogens- en erfrecht. Mocht uw keuze dus vallen op omzetting in een ODV zorg dan dat u goed laat beoordelen wie uw erfgenamen zijn en wie dus de gerechtigde is tot de uitkering uit de ODV na uw overlijden. Een bezoekje aan de notaris zal mogelijk ook nodig zijn.

Tja eenvoudiger kunnen we het niet maken…..

Bron: Actuele Artikelen