Vijf jaar te laat met bezwaar: soms mag het

Een termijnoverschrijding van vijf jaar kan verschoonbaar zijn in een belastingzaak. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld in een zaak van een man die abusievelijk zijn nieuwe adres in 2004 niet had doorgegeven. 

De aanslagen die hem vijf jaar na zijn verhuizing zijn opgelegd, heeft hij hierdoor niet ontvangen. De rechtbank vindt dat dat niet voor rekening van de man hoort te komen.

ZUID-AFRIKA

De belastingplichtige is in 2002 verhuisd hij naar Zuid-Afrika. De inspecteur stuurde over de jaren 2004 tot 2006 geen uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. Over de jaren 2007-2012 deed de inspecteur dat wel maar naar het adres van de man dat in de basisadministratie was opgenomen. In 2004 verhuisde de man echter binnen Zuid-Afrika, zonder zijn nieuwe adres door te geven. Daarom kreeg hij de uitnodigingen tot het doen van aangifte niet en evenmin uiteindelijk de ambtshalve opgelegde aanslagen.

Hij reageerde pas toen er op 14 maart 2016 executoriaal beslag werd gelegd op zijn onroerende zaken in Nederland. De inspecteur verklaarde het bezwaar van de man niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

GELIJK

De man voerde echter aan dat de termijnoverschrijding in zijn situatie verschoonbaar was ging in beroep en kreeg gelijk van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens de rechtbank hoort het niet voor rekening van de man te komen dat hij, door zijn nieuwe adres in 2004 niet door te geven, de aanslagen pas vijf jaar na zijn verhuizing heeft ontvangen.

De termijnoverschrijding is volgens de rechtbank, rekening houdend met alle omstandigheden, niet aan de man toe te rekenen. Onder andere acht de rechtbank daarbij van belang dat de inspecteur geen actie heeft ondernomen om het risico op verzending naar een onjuist (buitenlands) adres te beperken. De inspecteur dient nieuwe uitspraken op de bezwaren van de man te doen.