586 miljoen aan toeslagen Belastingdienst ‘oninbaar’

De Belastingdienst heeft voor een bedrag van 1,6 miljard euro openstaan aan ten onrechte uitgekeerde toeslagen. Het gaat om geld dat sinds 2006 aan burgers is uitgekeerd voor onder meer huur- en kinderopvangtoeslag. Dat blijkt uit gegevens die de Belastingdienst openbaar heeft gemaakt.

Ruim een derde van het uitstaande bedrag, 586 miljoen euro, staat bij de Belastingdienst in de boeken als oninbaar. Dat komt volgens een woordvoerder van de Belastingdienst omdat ontvangers van de toeslagen het geld niet kunnen missen, bijvoorbeeld omdat ze in de schuldhulpverlening zitten.

Toeslagen 2006-2016 in euro’s

Uitgekeerde toeslagen
121 miljard
 

Onterecht uitgekeerd
20 miljard (17% van totaal)   
 

Waarvan nog niet terugbetaald    
1,6 miljard 
 

Oninbaar
586 miljoen
 

Minder fout

Sinds vorig jaar gaat er wel veel minder fout bij het uitkeren van toeslagen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk omdat de definitieve cijfers nog niet bekend zijn.

Dat er nog altijd veel geld onterecht wordt uitgekeerd aan toeslagen, heeft volgens de Belastingdienst verschillende oorzaken. Veel mensen hebben moeite om hun inkomen vooraf goed in te schatten. Of ze geven wijzigingen van het inkomen te laat door. Ook mensen die naar het buitenland vertrekken of overlijden krijgen soms ten onrechte toeslagen doorbetaald. Regelrechte fraude komt minder vaak voor.

In Nederland krijgen zo’n 6,8 miljoen huishoudens een of meerdere toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

In totaal is er vorig jaar 12 miljard euro uitgekeerd aan toeslagen.

Bij de kinderopvangtoeslag staat nog een bedrag open van 565 miljoen euro. Daarna volgen de huurtoeslag en de zorgtoeslag waar respectievelijk nog 483 en 415 miljoen euro geïnd dienen te worden.

De toeslagen zijn al jarenlang een hoofdpijndossier voor de Belastingdienst. De voorganger van staatssecretaris Wiebes, Frans Weekers, moest in 2014 aftreden in de nasleep van de zogenoemde ‘Bulgaren-fraude’.

Bulgaren bleken op grote schaal te hebben gefraudeerd met onder meer zorg- en huurtoeslagen. Toen de Belastingdienst maatregelen nam om verdere fraude te voorkomen, ontstond een flinke chaos. Tienduizenden huishoudens kregen plotseling geen toeslagen meer. Veel mensen kwamen daarmee in de financiële problemen.

“Het gaat nog altijd om grote bedragen,” zegt CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. “We zitten er al een paar jaar bovenop en je ziet dat Wiebes veel maatregelen heeft genomen om het teveel aan voorschotten te verminderen.” Zo krijgen mensen na het aanvragen van de toeslag niet langer automatisch een voorschot of het hele voorschot uitgekeerd. “De maatregelen sorteren effect,” zegt Omtzigt.