Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker – of dat ook niet?

Met de formatie van het kabinet in volle gang is het weer interessant om te zien welke kant het fiscale beleid uit zal gaan. De fiscaliteit is de afgelopen jaren in toenemende mate gebruikt als een instrument om politieke visies en beleid tot uiting te brengen. Dit is in het licht van de strijd om de stemmen begrijpelijk, maar het resultaat van de grote hoeveelheid – niet zelden tegenstrijdige – regelingen is ook onbegrijpelijke regelgeving en toenemende problemen bij de uitvoering van de belastingheffing.

Bekende voorbeelden van steeds ingewikkeldere fiscale regelgeving zijn de autobelastingen en de belastingheffing van de eigen woning. Met de recente aanpassingen in de wetgeving die voortvloeien uit Autobrief II, lijkt het laatste kabinet overigens wel een poging te doen om die complexiteit uit de wetgeving te halen. Bij de eigen woning is het zover nog niet. De fiscale regelgeving omtrent de eigen woning is nog steeds zeer onoverzichtelijk en complex, met als gevolg een aantal ongewenste of onredelijke gevolgen voor belastingplichtigen alsook een zeer reëel gevaar op fouten in de aangifte inkomstenbelasting.

Het nieuwe kabinet erft niet alleen complexe wetgeving als uitvloeisel van fiscaal instrumentalisme, ook de rap veranderde maatschappij zorgde in (recent) verleden voor wetgeving die niet altijd aansluit bij de realiteit. Neem de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), welke een einde moest maken aan de schijnzelfstandigheid die onder de oude VAR werd geconstateerd. Maar de wet DBA heeft in plaats van het bieden van een passende oplossing voor dit probleem, gezorgd voor ernstige chaos in de zelfstandigenmarkt. De voornaamste oorzaak lijkt te liggen in het feit dat de wet geen heldere en vooral realistische criteria geeft om zelfstandigheid van dienstverband te scheiden. En met de zeer snel veranderende wereld om ons heen, is dit ook absoluut geen eenvoudige klus. Maar wel een klus die geklaard dient te worden, wil de rust weer terugkeren bij de zelfstandigen en hun opdrachtgevers.

Hopelijk kan het nieuwe kabinet voor wat betreft de fiscale wetgeving datgene bereiken wat de slogan van zijn uitvoerende fiscale tak al jaren belooft: het makkelijker maken. Leuker mag trouwens ook.

Bron: Actuele artikelen