Geen langer kraamverlof per 2019

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof controversieel verklaard. Werknemers krijgen hierdoor voorlopig nog geen langer vaderschapsverlof.

Gister sprak de Tweede Kamer over het controversieel verklaren van wetten. Hierbij kwam ook het wetsvoorstel voor het langere kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd) aan bod. Op initiatief van de VVD is besloten om het wetsvoorstel controversieel te verklaren, waardoor het voorstel pas weer behandeld wordt als er een nieuw kabinet is. Vorige week zette minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast uiteen welke gevolgen deze controversieelverklaring zou hebben. Daarbij gaf hij aan dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2019 bij een vertraagde behandeling niet gehaald zou worden. Dat is nu dus het geval.

Onduidelijkheid over toekomst wetsvoorstel

Het is niet duidelijk wat er met het wetsvoorstel gaat gebeuren. De VVD is geen voorstander van een langer kraamverlof, maar de andere partijen die meedoen aan de kabinetsonderhandelingen willen juist het verlof nog veel verder uitbreiden, naar enkele maanden. Overigens zou de behandeling van de maatregel uit het wetsvoorstel voor wijziging van de regels voor het meerlingenverlof wel door moeten gaan. Hierdoor kan die maatregel nog op de beoogde ingangsdatum (1 april 2018) ingaan.

Compensatie transitievergoeding niet uitgesteld

De Tweede Kamer heeft ook gesproken over het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Dit wetsvoorstel is (vooralsnog) niet controversieel verklaard. De behandeling hiervan kan dus nog doorgaan. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel, treedt het eerste deel van deze wet op 1 januari 2018 in werking en het tweede deel per 1 januari 2019.