Ontslagroutes op een rij

Als u ontslag wilt aanvragen voor uw werknemer, dan kan dit op verschillende manieren. Deze ontslagroutes zijn gebonden aan een aantal regels.

1. Ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid: via UWV

Als u uw werknemer wilt ontslaan om bedrijfseconomische redenen, of omdat hij langdurig arbeidsongeschikt is, dan heeft u een ontslagvergunning nodig. U vraagt die aan bij UWV. U moet de redenen voor ontslag onderbouwen.

Meer over ontslag om bedrijfseconomische redenen.

2. Ontslag om persoonlijke redenen: via de kantonrechter.

Als u uw werknemer wilt ontslaan om persoonlijke redenen, dan dient u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. In dat verzoek beschrijft u de redenen voor het ontslag. Persoonlijke redenen voor het ontslag kunnen zijn:

  • onvoldoende functioneren:
  • ernstig gewetensbezwaar;
  • verwijtbaar handelen of nalatigheidverstoorde arbeidsrelatie;
  • veelvuldig ziekteverzuim.

Meer over ontslag om persoonlijke redenen.

3. Geen toestemming van UWV of kantonrechter

Er zijn situaties waarin ontslag niet via UWV of de kantonrechter hoeft te lopen. Bijvoorbeeld:

  • als u en uw werknemer de arbeidsovereenkomst beĆ«indigen met wederzijds goedvinden;
  • bij ontslag tijdens proeftijd;
  • bij afloop tijdelijke arbeidsovereenkomst;
  • bij ontslag op staande voet.

4. Collectief ontslag

Wilt u binnen 3 maanden 20 of meer werknemers in 1 werkgebied ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan gaat het om collectief ontslag. U moet dit collectief ontslag melden bij UWV en bij de vakbonden met leden die in uw bedrijf werken. U raadpleegt de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en overlegt over de plannen. U moet meestal ook de ondernemingsraad om advies vragen.

Meer over collectief ontslag.

Bekijk meer informatie over de verschillende ontslagroutes.