OESO adviseert kabinet: verlaag belasting op arbeid

Verlaag de belasting op arbeid, verminder de ontslagvergoeding, verlaag werkloosheidsuitkeringen en versoepel de regelgeving voor de huurmarkt. Die aanbevelingen doet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor Nederland in het rapport Going for Growth.

Om meer mensen te motiveren opzoek te gaan naar werk, zou de inkomstenbelasting verlaagd moeten worden, met name voor lage inkomens, adviseert de OESO. Ook wil de organisatie dat hogeropgeleide werklozen meer geprikkeld worden werk te zoeken door hun uitkeringen te verlagen.

Verder maakt de OESO zich zorgen over de kloof tussen flex en vast op de Nederlandse arbeidsmarkt. Werknemers hebben steeds minder vaak een vast contract en vaker een flexibel contract. Om die kloof te verminderen adviseert de OESO om ontslagvergoedingen en andere kosten om werknemers te ontslaan, te verlagen. Zo moet de drempel voor werkgevers om medewerkers vast in dienst te nemen, lager worden.

Huurwoningen

Tot slot doet de OESO aanbevelingen voor de Nederlandse woningmarkt. Om het tekort aan huurwoningen te verminderen, zouden de regels voor particuliere verhuurders moeten worden versoepeld. De inkomenseisen voor sociale huurwoningen moeten juist strenger worden. Als het makkelijker wordt om een nieuwe woning te vinden, zo redeneert de OESO, kunnen mensen ook sneller van werk veranderen en dichter bij hun werk wonen, waardoor ook de files afnemen.

Ook adviseert de OESO het aanstaande kabinet om de hypotheekrenteaftrek sneller te verlagen en om het maximale hypotheekbedrag te verlagen naar ruim onder de 100 procent van de woningwaarde.