Wettelijk minimumloon jan 2017

Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers vanaf 23 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Bent u jonger dan 23 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 23ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon.
Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen.
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017Per 1 januari 2017 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,94 procent.

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2017:

Leeftijd % van het
minimumloon
per maand per week per dag
23 jaar en ouder 100 % 1.551,60 358,05 71,61
22 jaar 85 % 1.318,85 304,35 60,87
21 jaar 72,5 % 1.124,90 259,60 51,92
20 jaar 61,5 % 954,25 220,20 44,04
19 jaar 52,5 % 814,60 188,00 37,60
18 jaar 45,5 % 706,00 162,90 32,58
17 jaar 39,5 % 612,90 141,45 28,29
16 jaar 34,5 % 535,30 123,55 24,71
15 jaar 30 % 465,50 107,40 21,48

Het bruto minimumloon per 1 januari 2017, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

Leeftijd 

 

36 uur per week 

minimumloon per uur:

38 uur per week 

minimumloon per uur:

40 uur per week 

minimumloon per uur:

23 jaar en ouder 9,95 9,43 8,96
22 jaar 8,46 8,01 7,61
21 jaar 7,22 6,84 6,49
20 jaar 6,12 5,80 5,51
19 jaar 5,23 4,95 4,70
18 jaar 4,53 4,29 4,08
17 jaar 3,93 3,73 3,54
16 jaar 3,44 3,26 3,09
15 jaar 2,99 2,83 2,69