De sjaak met een hybride auto van de zaak

Het kabinet is uitgeregeerd en dus op fiscaal gebied geen grote uitschieters dit jaar. Voor leaseautorijders verandert er het een en ander. Kleine spaarders en ouderen met een inkomen onder modaal kunnen een meevaller verwachten.

Veel van de fiscale wijzigingen in 2017 zijn voortzettingen van eerder geïntroduceerd beleid. Zo blijft het kabinet aan de knoppen draaien van de eerder ingezette afbouw van heffingskortingen. Een instrument om de nivelleringsdrift van de coalitie van VVD en PvdA te sturen zonder al te veel aan de schijven van de inkomstenbelasting te hoeven sleutelen. Dat klinkt technisch en dat is ook de bedoeling, want zo vallen de wijzigingen minder op.

Werkenden

De inkomstenbelasting bestaat uit vier schijven, waarbij het toptarief van 52% in de vierde schijf komend jaar iets later wordt bereikt. De grens ligt voortaan bij €67.072 in plaats van €66.421. Daar staat tegenover dat in de tweede en derde schijf iets meer moet worden betaald, het tarief gaat van 40,4 naar 40,8%.

Het afgelopen jaar zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting al volledig inkomensafhankelijk geworden, waardoor hogere inkomens er helemaal geen gebruik meer van kunnen maken. In 2017 gaat de maximale algemene korting iets omhoog van €2242 naar €2254. Ook de maximale arbeidskorting, voor iedereen die werk heeft, wordt met €120 verhoogd naar €3223. Van beide maatregelen profiteren de lagere inkomens, tot een inkomen van ongeveer €40.000, het meest.

Lease-auto

Per 1 januari vervallen alle gunstige bijtellingsregelingen voor hybride auto’s. Als je de auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt, heb je hiervoor een bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.

Voor nieuw aangeschafte auto’s gelden vanaf volgend jaar nog maar drie bijtellingspercentages: 4% voor elektrische auto’s (nul emissie), 22% voor alle andere auto’s tot en met 14 jaar oud en als hoogste bijtelling 35% voor auto’s van 15 jaar en ouder. Heb je een hybride auto of een auto met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per km, dan geldt een bijtelling van 15%. Bij een auto met een CO2-uitstoot van 50-106 gram per kilometer is je bijtelling 21%. Die bijtellingspercentages blijven op grond van overgangsrecht gelden voor een periode van vijf jaar als de auto voor het einde van 2016 wordt aangeschaft.

 

 

Jubelschenking

In het nieuwe jaar is de ’jubelschenking’ terug van weggeweest: elke Nederlander mag één keer belastingvrij een ton schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar, op voorwaarde dat de ontvanger dat geld uiterlijk binnen twee kalenderjaren ná het jaar van de schenking aan een eigen huis besteedt. Die eis kan breed worden opgevat: het geld mag gebruikt worden om een huis te kopen, maar ook om de hypotheek af te lossen of om de erfpachtcanon te betalen of af te kopen.

Ouderen

Ouderen met een verzamelinkomen onder €36.057 gaan er volgend jaar belastingtechnisch op vooruit. De ouderenkorting voor deze groep gaat omhoog met €105 naar €1292.

2017 is bovendien het laatste jaar dat ouderen die door blijven werken in aanmerking kunnen komen voor een werkbonus. Het gaat om senioren die op 1 januari 63 jaar oud zijn. Zij hebben recht op een extra heffingskorting.

Zorg en WW

De maximale duur van de WW-uitkering wordt sinds vorig jaar stapsgewijs ingekort tot maximaal 2 jaar in april 2019. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf, waardoor je bij ontslag in de eerste drie maanden van volgend jaar recht hebt op maximaal 33 maanden WW. Het afgelopen kwartaal was dat nog 34. Verder gaat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) omlaag. Voor werknemers daalt de bijdrage van 6,75% naar 6,65%. Voor zzp’ers, ondernemers en gepensioneerden daalt die van 5,5% naar 5,4%.