Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend

Hebt u een voorlopige aanslag voor 2017 aangevraagd of gewijzigd op Mijn Belastingdienst? En hebt u hierin méér dan 3 inkomsten uit vroegere dienstbetrekking ingevuld? Dan klopt de berekening van het bedrag van de voorlopige aanslag mogelijk niet.

Bij het invullen van meer dan 3 inkomsten uit vroegere dienstbetrekking is het inkomen van uw klant verkeerd berekend. Hierdoor klopt het bedrag van de voorlopige aanslag mogelijk niet.

De Belastingdienst onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit voor uw klant te herstellen door het inkomen en de voorlopige aanslag alsnog juist te berekenen.

Daarnaast wordt op korte termijn een nieuwe versie van het programma voor het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag 2017 geplaatst op Mijn Belastingdienst waarin dit probleem niet meer voorkomt.

Meer informatie
Voorlopig hoeft u nog niks te doen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, plaatst de redactie een update op het Forum.

Bron: belastingdienst.nl