Belastingplan 2017 aangenomen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Belastingplan 2017 (34.552) aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat belastingmaatregelen die per 1 januari 2017 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel maatregelen opgenomen die zijn gericht op het tegengaan van belastingontwijking in nationale en internationale verhoudingen.

De voorstellen

zijn na stemming met algemene stemmen aangenomen.
Het voorstel

is eveneens aangenomen

De stemming over het voorstel

is op verzoek van de staatssecretaris aangehouden. Zie voor meer informatie over dit uitstel HIER.