EU wil btw-fraude webwinkels aanpakken

De Europese Commissie komt met voorstellen om btw-fraude door webwinkels aan te pakken. Lidstaten lopen naar schatting 5 miljard euro aan belasting mis door fraude en belastingontwijking en dit bedrag zou oplopen tot 7 miljard euro in 2020.

Verder moet de btw-inning bij webwinkels in lidstaten worden gelijkgeschakeld. Dit moet het voor bedrijven makkelijker en goedkoper maken om over de grens producten te verkopen.

Nu zijn bedrijven volgens de commissie ongeveer achtduizend euro aan administratiekosten kwijt per EU-land waar ze de markt op willen. Deze kosten worden omlaag gebracht door zaken via een onlineloket met de belastingdienst van het thuisland van de winkel te regelen.

Tot slot gaat de Commissie mee in de wens van lidstaten, dat voor elektronische boeken en kranten hetzelfde btw-tarief als voor papieren boeken moet gelden.

Meer keus

De voorstellen zijn het sluitstuk van een pakket maatregelen om de verkoop via webwinkels binnen Europa te reguleren. Er waren al plannen om geo-blocking aan te pakken- waarbij webwinkels vanuit bepaalde landen niet bereikbaar zijn-, en om consumentenbescherming beter te regelen.

Detailhandel Nederland zegt blij te zijn met de voorstellen: “Uiteenlopende btw-procedures en tarieven vormen al jaren een van de grootste obstakels bij grensoverschrijdend ondernemen”, aldus Joran Frik, secretaris Europa bij de organisatie. Volgens hem zullen de maatregelen ertoe leiden dat er voor consumenten in EU-landen meer webwinkels komen, en ze dus meer keus krijgen.

De Commissie verwacht dat het creëren van een loket EU-webwinkels in totaal 2,3 miljard euro aan administratiekosten per jaar bespaart.

Controles

Ook maatregelen om fraude te bestrijden juicht Detailhandel Nederland toe. Zo mogen landen van buiten de EU nu nog goederen die minder dan 22 euro kosten verzenden zonder daarover btw te betalen. Deze uitzondering sneuvelt.

Dit voorstel maakt het winkelen iets duurder voor consumenten. Maar volgens de Commissie is het nodig, omdat het in het nadeel is van EU-bedrijven en er makkelijk fraude mee gepleegd kan worden.

Er worden nu 150 miljoen pakketten per jaar onder de uitzondering verzonden. Slechts een klein deel daarvan wordt gecontroleerd. Maar uit die controles blijkt wel dat regelmatig veel duurdere producten, zoals smartphones en tablets, met een verkeerd label en een verhullende beschrijving verstuurd worden.

De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten.