Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Veiligheid en Justitie gedebatteerd over het voorstel 

Tijdens dit debat is de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 6 december 2016.

De Kamer heeft het voorstel

als hamerstuk afgedaan. PvdD, SP en PVV is daarbij aantekening verleend.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, GroenLinks en PvdD stemden voor.

De

is aangehouden.