Verbod inhoudingen op minimumloon vanaf 2017

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Verrekeningen met en inhoudingen op het minimumloon zijn dan niet meer toegestaan.

Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn daarnaast ook inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting.

Meer hierover leest u in een bericht op rijksoverheid.nl.