Brief Werkhervattingskas 2017 voor de loonadministratie

Vanaf 29 november verstuurt de Belastingdienst de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2017. Werkgevers ontvangen deze brief als zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

In deze brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premies Whk die u nodig heeft voor de aangiften Loonheffingen 2017.

Alleen werkgevers ontvangen deze brief. Uit de praktijk blijkt dat zij deze informatie niet altijd doorgeven aan de salarisadministrateur.

Derhalve het verzoek deze zo spoedig mogelijk aan ons te geven. Zodat wij de juiste premies berekenen voor u.
Dat voorkomt onnodig belverkeer met langere wachttijden naar de BelastingTelefoon.

Inmiddels is bekend dat deze verzending plaats vindt vanaf 29 november as

Wij zien de brieven graag tegemoet.

Alvast bedankt